FabrykaZUBR » Wiedza » Innowacyjna technologia uszlachetniania komponentów paszowych
Innowacyjna technologia uszlachetniania komponentów paszowych

Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku to odpowiedź na rosnący popyt na komponenty paszowe, spełniające wymagania nowoczesnej produkcji zwierzęcej. Aktualnie dostępne na rynku surowce do produkcji pasz często nie są w stanie pokryć zapotrzebowania pokarmowego zwierząt o wysokim potencjale genetycznym do produkcji mleka, mięsa i jaj. Dlatego też zasadne stało się uruchomienie zakładu uszlachetniającego białko, w celu maksymalizacji efektów żywienia.

 

Zgodnie z polityką UE

ZUBR działa zgodnie z polityką „bezpieczeństwa białkowego" rządu polskiego, która w tej kwestii jest zbieżna z polityką Unii Europejskiej. Polega ona na rozwoju produkcji i przetwórstwa europejskich roślin białkowych w celu ograniczenia importu komponentów białkowych spoza Unii. 

Bez chemii!

ZUBR to także produkcja przyjazna dla środowiska. W procesie technologicznym nie stosuje się żadnych związków chemicznych. Ponadto technologia jest całkowicie bezodpadowa.

Promujemy BEZ GMO

ZUBR to także komponenty paszowe BEZ GMO, wpisujące się w oczekiwania europejskiego konsumenta, który wybiera coraz częściej żywność wyprodukowaną bez udziału organizmów modyfikowanych genetycznie. 

Co wyróżnia technologię ZUBR? 

 
Przygotowanie surowca

Oczyszczony surowiec poddany jest rozdrobnieniu w młynie walcowym, który nadaje mu odpowiednią strukturę. Młyn walcowy sprawia, że każde ziarno przerabianego surowca jest rozdrabniane na cząstki o podobnej wielkości, co gwarantuje uzyskanie jednorodnego produktu w kolejnych etapach produkcji.
 

Kondycjoner

Pierwszym etapem właściwej obróbki termicznej jest kondycjonowanie. Podczas tego procesu do surowca aplikowana jest woda i para wodna. Dzięki temu jego temperatura wzrasta do 85–90°C, a wilgotność do ok. 18%. Podwyższenie wilgotności pozwala ochronić białko przed nieodwracalną degradacją na kolejnych etapach procesu obróbki.
 

Hydroreaktor termiczny

Po obróbce w kondycjonerze towar trafia do hydroreaktora termicznego. Jest to strategiczne urządzenie, decydujące w największym stopniu o powodzeniu procesu minimalizacji zawartości składników antyżywieniowych w produkcie końcowym. Do hydroreaktora dodawana jest dalej para wodna – wszystko po to, aby utrzymać odpowiedni poziom wilgotności. Konstrukcja hydroreaktora termicznego, czyli kilku poziomów podgrzewanych półek sprawia, że surowiec nie jest mieszany lecz sukcesywnie przemieszczany z półki na półkę. Dzięki temu każda cząstka surowca przebywa taki sam czas na różnych poziomach poszczególnych półek grzewczych w temperaturze 95–100°C łącznie przez ok. 15–20 minut. Właśnie to rozwiązanie jest tak istotne dla całego procesu obróbki, ponieważ sprawia, że cała partia produktu końcowego trzyma jednakowe, wysokie parametry jakościowe.
 

Ekspander

Surowiec po obróbce w hydroreaktorze termicznym kierowany jest do ekspandera – urządzenia, w którym następuje wzrost temperatury do 105–110°C, zaś ciśnienie wzrasta do 40-60 atmosfer (w wyniku tarcia pomiędzy ślimakiem ekspandera a jego obudową). Tarcie to wywołane jest przemieszczającym się, obrabianym surowcem. Gdy opuszcza on ekspander, następuje proces ekspansji, polegający na gwałtownym rozprężeniu wcześniej rozgrzanego i nawilżonego parą wodną surowca. Rozprężenie następuje w wyniku uwolnienia pary wodnej z wnętrza komórek wskutek różnicy ciśnienia i temperatury w ekspanderze oraz ciśnienia i temperatury w otoczeniu. Proces ekspandowania generalnie jest procesem mechaniczno-termicznym, który poprawia strawność i wykorzystanie składników pokarmowych, dzięki mechanicznemu „otwarciu” komórek. Uwolniony zostaje olej ze sferosomów, skrobia przekształcana jest do słodkich cukrów prostych, rozkładane są niestrawne połączenia białka z innymi związkami organicznymi i zachodzą pozytywne zmiany w strukturze włókna zawartego w surowcu.

Podczas ekspandowania nie stosujemy temperatury wyższej niż 105–110°C i działamy nią tylko przez kilkanaście sekund. Zapewnia nam to niewielkie straty najwartościowszych składników pokarmowych, białka i witamin. Ekspander nie gwarantuje obniżenia zawartości czynników antyżywieniowych (ANF) do zadowalających poziomów (np. inhibitora trypsyny). Jednak tym, jak pamiętamy, nie musimy się martwić, ponieważ ta kwestia została już rozwiązana na wcześniejszych etapach obróbki, tj. w kondycjonerze i w hydroreaktorze termicznym, dzięki delikatnemu potraktowaniu wilgotnego surowca optymalną temperaturą przez 15–20 minut.
 

Strukturyzator, suszarnia, chłodnia

Z ekspandera towar trafia do strukturyzatora – urządzenia przywracającego produktowi strukturę nadaną na początku procesu obróbki przez młyn walcowy. Dzięki temu ostateczny produkt jest jednolity, bez grudek, ma pożądaną konsystencję. Następnie towar trafia do suszarni i schładzania, gdzie uzyskuje odpowiednią wilgotność i temperaturę niezbędną do magazynowania i spedycji.


Ta unikalna na skalę europejską technologia pozwala na znaczące uszlachetnianie komponentów paszowych przeznaczonych do żywienia drobiu i trzody chlewnej. Ponadto zastosowana w fabryce technologia produkcji białka chronionego (niespotykana na rynku krajowym) pozwala również na wytwarzanie komponentów paszowych z wysokim udziałem tzw. białka by-pass, cenionego i pożądanego w żywieniu krów mlecznych.

Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.
Informacja o plikach cookie na tej witrynie. W celu polepszenia jakości naszej strony używamy plików cookie. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zgadzam się